ČSOB Internetbanking 24

Československá obchodní banka, respektive ČSOB je akciovou společností, jež byla založena v tehdejším Československu již v roce 1964. Jejím hlavním účelem bylo poskytování služeb v oblasti zahraničního obchodu a také řešení různých volnoměnových operací. K privatizaci banky došlo v roce 1999, kdy se jejím většinovým vlastníkem stala světoznámá belgická finanční společnost KBC Bank, jež je součástí velké skupiny finančníků KBC. V roce 2000 došlo k významnému kroku této společnosti v podobě toho, že byla schopna převzít Investiční a poštovní banku, čímž její pozice ještě více posílila. ČSOB je velmi moderní společností, která nabízí široké spektrum produktů.

Internetové bankovnictví jako základ

Základem všech služeb ČSOB je logicky hlavně internetové bankovnictví, díky kterému mohou být klienti této společnosti ve styku se svým osobním účtem prakticky kdykoli. Hlavní devízou tohoto bankovnictví je prakticky neomezený přístup k účtům a možnost přesného navolení konkrétních operací, které jsou momentálně zapotřebí. Posílat mohou klienti jednorázové platby na účty do jakýchkoli bankovních i nebankovních společností a také zadávat trvalé příkazy k úhradě, inkasa anebo platbu SIPO. Přes internet je možné nastavovat i spořicí účty a v neposlední řadě také investovat. Možnosti jsou prakticky do značné míry neomezené.

Přihlášení ke službě ČSOB Internetbanking 24

Přihlásit se klienti mohou prakticky z jakýchkoli počítačů, které jsou připojeny k internetu. Výchozím prohlížečem může být třeba Internet Explorer anebo Firefox a další. Způsoby přihlášení k internetovému bankovnictví jsou prakticky dva. Ten první představuje přihlášení prostřednictvím identifikačního čísla a PINU či SMS klíče, který přijde klientovi na jeho mobilní telefon ve formě textové zprávy. Druhý způsob přihlášení tkví v použití certifikátu k elektronickému podpisu, jež je uložený na čipové kartě.

Co ještě ČSOB Internetbanking 24 nabídne?

Na otázku, co ještě ČSOB Internetbanking 24 nabídne, bychom našli velké množství odpovědí. Mimo klasickou obsluhu účtů je možné využít třeba nastavení elektronických výpisů z účtu, které mohou chodit klientovi emailem. Zajímavou volbou může být třeba SEPA převod v eurech do jiné banky v Evropě. Volit mohou klienti ale také třeba platby za internet, mobilní telefony atd.

Comments are closed.